نوروز جشنی ست که ریشه در دل طبیعت دارد
سر آغاز اولین روز بهار برای کار و تلاش است..

اولین روز امید با ذوق‌زده گی بسیار برای ادامه‌ حیات.
آغاز روزی که امید به رهایی از زمستان سخت و تاریک.. در استقبال از روشنائی ست.

در نوروز دیدوبازدیدها زیاد است
شادیست، رقص و پایکوبان مردمی ست که امیدوار به ادامه حیات هستند حیاتی زنده در دل طبیعت..
نوروز قدیمی ترین جشن است.
،هفت گیاه یا هفت میوه : سیب، سنجد، سماق، سیر، سرکه، سمنو (دانه‌های گندم و امثال آن که قبلاً در بشقابی کاشته و سبز کرده‌اند) تصوری از سال و تلاش برای مایحتاج حیات است
در بعضی از کشور ها هم هفت میوه تر است

نوروز چون روز شادی و همدلی مردم است و از یک یاد آوری با وابستگی انسانها به طبیعت بعنوان مادر حیات!

اما اسلام بیگانه با زندگی و در تضاد با انسانیت است
برگرفته ازجهل، ریا و خشنونت است آدمکش وضدزن اساس مانیفست اسلام است
مردسالاریست. سیستم برده‌دار یست.

به همین دلیل آیت‌الله خمینی می گفت این روز(نوروز) مابین امام موعود(مهدی)و شیطان قرار گرفته است.

شادی و زندگی در اسلام واقعی گناه است انسان بودن گناه نابخشودنی ست، در اسلام انسان صاحب اختیار نیست. جستجو و سوال ممنوع است. هر چی هست در قرآن هست و خارج از قرآن ممنوع است‌ اسلام دینی ست که به ماندگاری جهل کمک می کند تا خودش زنده بماند

“شمی صلواتی”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)