ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه بعد از یک توقف چند هفته‌ای در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان

روز چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۰، در دومین روز اعتصاب کارگران هفته تپه، کارگران با گٍل گرفتن در شورای کار دولتی، از ادامه فعالیت آن جلوگیری کردند.

کارگران معترض در اعتراض به عملکرد ضد کارگری این شورای وابسته به مقامات و مدیران شرکت شعار می‌دادند.

شورای ضد کارگر نمی‌خوایم نمی‌خوایم».

مشاهده ویدئو:

کانال مستقل کارگران هفت تپه درباره بستن درب شورای به اصطلاح اسلامی کار گزارشی منتشر کرده است. در این گزارش آمده است:

 هشدار به نیروهای امنیتی، پاسگاه و دادگاه

«تصمیم بستن درب شورا یک تصمیم جمعی بوده و بارها هشدار دادیم که این شورا غیرقانونی است. زمان اعتبار آن هم بیش از یک سال است که گذشته است. ضمنا سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ امضا از کارگران جمع‌آوری شد که کارگران، این شورای ضدکارگری را به رسمیت نمی‌شناسند.

همچنین تجمع هزار نفری، امسال جلوی اداره کار و در حضور رئیس اداره کار شهرستان شوش انجام گرفت. در حضور ایشان اعلام شد که کارگران، این شورای دست‌نشانده کارفرمای مخلوع را به رسمیت نمی‌شناسند. از نظر آنان منحل شده می‌باشد. کارگران هفت تپه نمایندگان مستقل خود را دارند و کماکان مجمع نمایندگان کارگری نماینده ما هستند. ما به روش شورایی و خرد جمعی کارگری خود کارگران، کارها را پیش می‌بریم.

اما هیچ گوش شنوایی وجود نداشت، این ادارات هم غلام حلقه به گوش مسئولان امنیتی و کارفرما هستند. اما در آخر به تمام مقامات شهرستان و استانی هشدار می‌دهیم. در صورتی‌که در این خصوص پرونده‌ای برای کارگران تشکیل شود، اعتصابات را به در دادگاه و اطلاعات شوش خواهیم کشاند. اتحاد ما کارگران هفت تپه را امتحان نکنید!»

پیش از این اعتصاب کارگران هفت تپه یک دوره ۴۰روزه و یک دوره ۶۳روزه کارگران غیرنیشکری را تا ۳هفته قبل پشت سر گذاشت. اکنون روز گذشته کارگران معترض برای بار دوم دست به اعتصاب و اعتراض زدند.

روز سه‌شنبه، در اولین روز اعتصاب کارگران هفت تپه، اعلام کردند که تا ۳ روز به اعتراض خود در شرکت ادامه خواهند داد.

آنها گفتند که در طی ۳ روز اقدام به تجمع در شرکت خواهند نمود تا تمامی پرسنل حاضر شوند. این اقدام برای این صورت می‌گیرد تا با فکر و خرد جمعی تصمیم‌گیری انجام شود.

کارگران در ادامه گفتند که پس از ۳ روز اعتصاب در داخل کارخانه، برای ادامه اعتصاب در جلوی استانداری خوزستان یا فرمانداری شوش، رای‌گیری خواهیم کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)