این مادر کهنسال با گریه‌های جگرسوزی بر روی خرابه‌های خانه‌اش نشسته است.

وی تنها کاری که می‌تواند بکند، نفرین بر باعث و بانی این وضعیت یعنی، خامنه‌ای پلید است.

ماموران شهرداری در نهایت سنگدلی این خانه محقر را در جلوی دیدگان حیرت‌زده او تخریب می‌کنند.

انگار از آدمیت و وجدان انسانی تهی شده‌اند.

اما روز حسابرسی از این خامنه‌ای پست به‌زودی فرا خواهد رسید.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)