ابراهیم رئیسی و آرزوی مجمع عمومی؛ آش نخورده و دهان سوخته

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)