به این سخنان خمینی در مورد جنگ گوش کنید و بعد قضاوت کنید!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)