سخنرانی رئیسی جلاد ۶۷ در مجمع عمومی در میان خشم سراسری ایرانیان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)