فایل صوتی جلسه تلگرامی با آقای حسین اکبری در گروه “همبستگی علیه کرونا “

چشم اندازهای کرونایی و پسا کرونایی

بررسی جمعی راهکارهای مردمی مقاومت در برابر فاجعهء کرونایی

مهمان جلسه: حسین اکبری

زمان: امشب ۲۳ شهریور, ساعت ۱۰ شب

در این گروه تجربهء جمعی خود از بیماری کرونا و گرفتاری های حاکمیتی آن به اشتراک می گذاریم, واز حقوق پایمال شدهء جانباختگان کرونا سخن می گوییم.

https://t.me/SolidarityaginstCorona

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)