به نقل از سایت ایران کارگر

تصویری از یک بستنی فروشی دوره گرد در تهران. کودکانی که به همراه والدین خود در اطراف گاری بستنی فروش دوره گرد جمع شده اند تا بستنی شیرین و یخ‌زده خریداری کنند. این بستنی فروش دوره‌گرد با گاری خود بستنی را به محله‌های مختلف می‌برد . . .عکس دیدنی بستنی فروش دوره گرد تهرانی – سال ۱۲۶۹ شمسی

دیلما روسف بعدها برای دو دوره به عنوان ریاست جمهوری برزیل انتخاب شد. وی در جوانی عضو یک گروه چپ مخالف دولت به نام «کماندوی آزادیبخش ملی» بود. این گروه علیه دیکتاتوری نظامی حاکم بر برزیل مبارزه می کرد.

خانم دیلما روسف در سال ۱۹۷۰ توسط پلیس مخفی برزیل دستگیر و روانه زندان شد. وی ۲ سال در زندان بسر برد و تحت شکنجه‌های شدیدی قرار گرفت و پس از آزادی نیز از انجام فعالیتهای سیاسی منع شد.

خانم ونا دیلما روسف متولد ۱۹۴۷، بعدها تبدیل به یک اقتصاددان و سیاستمدار برجسته در برزیل شد. سرانجام وی در سال ۲۰۱۰ به مقام ریاست جمهوری این کشور رسید. وی تا سال ۲۰۱۶ عهده دار مقام ریاست جمهوری کشور برزیل بود. وی نخستین زنی بود که تا آن زمان در این کشور رئیس جمهور شده بود. در سال ۲۰۱۳ مجله فوربس وی را . . .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)