از همه آزادی خواهان برلین دعوت می‌کنیم در مراسم یادمان جانفشانان دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ در روز ۱۸ سپتامبر، ساعت ۱۶ در مقابل بنای کلیسای یادآور جنگ فاشیسم آلمان، موسوم به کلیسا شکسته برگزار می‌شود، با آوردن یک شاخه گل شرکت کنند.

یاد یاران و یاد مبارزه و مقاومتشان را و یاد همه کسانی را که در۴۳ سال گذشته علیه حاکمیت نظام سرمایه داری و اسلامی حاکم بر ایران ایستادند، گرامی می‌داریم.

آرمانی که در مبارزات کارگران و تهیدستان، زنان و اقشار مختلف جامعه برای آزادی و برابری در خیزش‌های اخیر مردم تداوم دارد. از همه خانواده‌های بازمانده تقاضا می‌کنیم که عکس عزیزان جانفشان‌شان را به مراه بیاورند سپس دست جمعی از محل کلیسا شکسته به محل یادبود رزا لوکزامبورگ، زن انقلابی و کمونیست می‌رویم که بدستان شب پرستان سرمایه داری در برلین بقتل رسید و در رودخانه اشپره افکنده شد.

#خاوران_حافظه_تاریخی لطفا ماسک را فراموش نکنید و به فاصله اجتماعی توجه کنید. لطفا از اوردن شعار و یا آرم هم خوداری کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)