۲۳۰ روز بعد از نگهداری ظالمانه #برادران_افکاری در سلول،
سوگند به دستنوشته #نوید_افکاری که هنوز جوهرش خشک نشده؛
مانیز به شما وفاداریم و لحظه ای سکوت نمیکنیم تا حقتان را پس بگیریم؛

🌹سر قبرم بنویسید که آن پیر وفادار برفت….

#بیدادگاه

🆔@NoToPrisonNoToExecution
✉️@MaryamHashemai

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)