از چهره خود گرفت شادابی را
تا لعن کند دولتی اربابی را

پیراهن آبی و تنش سوخته بود
نشناخت کسی دختر سرخ آبی را

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)