قربانیان کرونا نمردند، به قتل رسیدند، خشم عمومی مردم ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)