اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
 

پس از۲۰ماه تحقیق و بررسی، دادستانی سوئد کیفرخواستی علیه حمید نوری به اتهام “قتل عمد”و جنایت جنگی فاحش صادر کرد. حمید نوری باید در مقابل دادگاهی که از روز ۱۰اوت ۲۰۲۱ برابربا ۱۹ مرداد ۱۴۰۰آغاز می شود ،قرار گیرد.

او درمقابل ۴۰ شاکی و ۶۰ شاهد که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت به سر می‌بردند، با پرونده ای قطور از جنایت روبروست و با اعلام برگزاری دادگاه از سوی دادستانی سوئد زمینه بررسی نقش اش در کشتار زندانیان سیاسی درسال ۱۳۶۷ تسهیل میگردد.

حمید نوری دادیار زندان گوهر دشت کرج، یکی ازعاملین اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در این زندان بود. اوکه با نام مستعار حمید عباسی شناخته میشد، روابط بسیار نزدیکی با آمران اصلی جنایات سیاسی در ایران “هیئت مرگ“ جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه و رئیس جمهور تازه رژیم، مصطفی پورمحمدی وزیر سابق دادگستری، علی فلاحیان وزیر پیشین وزارت اطلاعات، نیری و اشراقی ودیگر مقامات امنیتی و قضایی حکومت دارد.

تقارن محاکمه حمید نوری و اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری و مردمی در بسیاری از شهرهای ایران خصوصا خوزستان پیام روشنی درآغاز بکار رئیسی، بعنوان رئیس جمهور رژیم اسلامی ایران است.

رئیسی، رئیس جمهور جدید حکومت اسلامی که در هیات مرگ وقتل عام سراسری زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اینک در کنار اژه ای رئیس جدید قوه قضاییه و یکی از صادر کنندگان فتوای قتلهای زنجیره ای نویسندگان و فعالان سیاسی و از حاکمان شرع بیدادگاههای اسلامی، آمران کشتارهای چهار دهه حکومت اسلامی با پرونده ی قطوری از اتهام به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی روبرویند.

دادگاه حمید نوری در سوئد، آغازیست بر یکسری اقدامات بین المللی در پیگرد جنایتکاران اسلامی.

این آغاز، حاصل تلاشهای پیگیر بیش از چهاردهه فعالیت نیروها وجریانات اپوزیسیون ترقیخواه، زندانیان آزاد شده از اسارتگاههای حکومت اسلامی و خانواده های قربانیان این جنایات سیاسی صورت می گیرد.

محاکمه حمید نوری، محاکمه ی کلیت نظام حاکم، همه ی آمران وعاملان جنایات سیاسی در ایران است.

شکایات و شواهد شاکیان و شاهدان، تنها تصویرگر گوشهء کوچکی از جنایاتی است که حکومت اسلامی علیه کارگران، زنان، فعالان اجتماعی و سیاسی و مدنی مخالف و منتقد انجام داده است. این جنایات ، تاریخی به درازای عمر ننگین رژیم جمهوری اسلامی ادامه دارد.

ما، شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، ضمن استقبال از محاکمه حمید نوری بعنوان یکی از عاملین قتل عام زندانیان سیاسی، براین باوریم که این دادگاه باید به شکلی علنی وعادلانه ، فرصت ارائه همهء شواهد، گزارشات، تصویرها و وقایع را برای همگان فراهم کند تا همهء جهان به تصویری روشن از موقعیت مردم ایران در مقابل حکومت جنایت اسلامی دست یابند.

در عین حال با محکوم کردن رژیم اسلامی و همه آمران وعاملان جنایات سیاسی، شرایط را برای محاکمه علنی و مجازات رهبران و مسئولان سیاسی و امنیتی و قضایی رژیم فراهم کند.

باید جهان در مقابل جنایت و سرکوب بایستد و هزینهء سرکوب وقتل عام مردم ونیروهای مخالف ومنتقد را چنان بالا برد که هیچ رژیمی نتواند حق مردم را از تعیین سرنوشت شان سلب کند.

باید این دادگاه را فرصتی برای رساندن پیام سرکوب شده گان دهه های خونین حکومت اسلامی، صدای بی صدای بدار آویخته شده گان وتیرباران شده ها، صدای وفاداری و شجاعت مادران وخانواده های خاوران به جهانیان قرار دهیم و پژواک صدایی باشیم که مقاومت جانباختگان راه آزادی وبرابری را با شجاعت، پیگیری، وفاداری، صمیمیت فریاد کردند و نگذاشتند پرچم نبرد فرزندان و خواهران و برادران و پدران و مادران و رفقایمان زمین افتد.

در عین حال باید مانع ازتکرار زد و بندهای سیاسی دولتهای غربی با حکومت اسلامی و معامله های آنان در رابطه با این جانیان شد.

روشن است که عدالت نمی تواند بدون مجازات جانیان و تبهکاران معنی داشته باشد. دادگاه سوئد و نظام حاکم براین کشور در مقابل امتحانی جدی قرار گرفته اند.

امید که حقیقت تلخ و وحشتناک کشتارهای دهه خونین، محکومیت رژیم اسلامی و یکی از عاملین اصلی این جنایت را ممکن کند.

دادگاه نوری را به دادگاهی علیه کلیت نظام تبدیل کنیم!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

اوت ۲۰۲۱

امضاها:
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست،
حزب کمونیست ایران،
حزب کمونیست کارگری-حکمتیست،
سازمان راه کارگر،
سازمان فدائیان (اقلیت)
هسته اقلیت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)