ارزیابی تحولات جاری در مصر: گفتگوی رادیو پیام کانادا با حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری ایران

http://www.radiopayam.ca/taghvaee.html#egypt

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)