تفهيم اتهام در‌باره انتشار خبر محکوميت متهمان کهريزک

خبرگزاری تسنيم: مدير عامل خبرگزاری مهر از بازداشت خود خبر داد و گفت: برای رسيدگی به پرونده‌های قضائی به دادسرا رفتم که همزمان خبری درباره پرونده متهمان کهريزک روی خروجی اين خبرگزاری قرار گرفت و به اين بهانه به مدت ۸ ساعت اجازه خروج از شعبه را نداشتم.

رضا مقدسی مدير عامل خبرگزاری مهر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنيم در‌باره چگونگی و علت بازداشت موقت ديروز خود اظهار داشت: روز گذشته برای رسيدگی به چندين فقره پرونده اتهامی به دادسرا مراجعه کرده بودم، درجريان رسيدگی به برخی از آنها همزمان خبری مبنی بر محکوميت متهمان پرونده کهريزک و جزئياتی از آن بر روزی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت. مسئولان مربوطه پس از آگاهی از اين موضوع رسيدگی به پرونده‌های مطروحه را متوقف کرده و همان لحظه پرونده‌ای جديد عليه اينجانت تشکيل شد و تا ساعت ۵ بعداز ظهر اجازه خروج از دادسرا و شعبه را نداشتم.

وی درباره خبر منتشر شده مبنی بر جزئيات پرونده متهمان کهريزک در خبرگزاری مهر عنوان کرد: پس از اين‌که خبر مذکور روی خروجی قرار گرفت، در اين‌باره که انتشار خبر احکام قضائی قبل از قطعيت بود، تفهيم اتهام شدم.

مدير عامل خبرگزاری مهر گفت:‌ تمام رسانه‌ها خبر اوليه مربوط به محکوميت و جزئيات پرونده کهريزک را کار کردند اما اينکه چرا در اين موضوع صرفا با مديرعامل خبرگزاری مهر برخورد اين چنين بود، بايد دادسرا توضيح دهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)