دیگر حتی جشن قهرمانی یک تیم فوتبال در کف خیابان هم جایی می‌شود برای شعار علیه جمهوری اسلامی.

اگر سرکوب‌تان جواب روشنی برای مردم است، هر اتفاقی دیگر شعار و پیامی روشن برای شماست، پیامی‌ست برای نابودی بالا تا پایین حکومت‌تان.

دیشب بعد از قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس، جمعی از مردم برای جشن و پایکوبی به کف خیابان آمدند.

بسیاری از این مردمی که نفسشان از این حکومت کشتار و سرکوب بند آمده، در چند شهر علیه حاکمیت شعار دادند.

 

 

#مرگ_بر_جمهوری_اسلامی
#نابودباد_جمهوری_اسلامی

 

@sarkhatism

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)