بنا بر خبری دریافتی هفته پیش حدود ۵۰ نفر از رنگین کاران پیمانکار رنگ آمیزی اداره تعمیرات شرکت پتروشیمی پارس در اعتراض به کمی حقوق دریافتی خود در واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر دست از کار کشیدند و به سطح پایین حقوقهای خود اعتراض کردند.

یک موضوع اعتصاب سراسری ما کارگران اعتراض به سطح پایین حقوقها و عدم افزایش آن متناسب با گرانی روز افزون اجناس و پایین آمدن قدرت خرید ماست.

ما خواستار افزایش حقوقها در تمام رده های تخصصی کارگران پیمانی نفت هستیم.

ضمن اینکه تاکید میکنیم که دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر است ١٢ میلیون باشد.

ضمن اینکه زیر فشار اعتصاب گسترده ما در جاهایی پیمانکاران برای راه اندازی پروژه های خوابیده خود ناگزیر به پیشنهاد افزایش دوبرابری مزد و در کنار آن بیست روز کار و ده روز مرخصی شده اند و ما تاکید کرده ایم این یک پیشروی است و باید مبنای توافقات سایر کارگران در سطح سراسری باشد.

 

 

@Shoratamas
https://t.me/shoranaft

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)