در سکوت رسانه‌های خبری دسته دسته گردان‌های وحشی سرکوب خانه به خانه شهرها و روستاها را به دنبال مردم شورشی جستجو می‌کنند.

بازداشت‌های جمعی و محاصره‌ی مناطق در جریان است. نیروی سرکوب جمهوری اسلامی دارد از مردمِ قیام انتقام می‌گیرد و رسانه‌های جریان اصلی مطلقا سکوت کرده‌اند و به دنبال سرگرمی‌های تازه‌تری می‌گردند.

 

 

@sarkhatism

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)