توضیح لازم در باره مقاله ام
پس از آن که مقاله من در رابطه با تظاهرات تبریز در حمایت از خوزستان منتشر شد، معلوم شده که شعار « آذربایجان، عرب، فارس، اتحاد! اتحاد!» (که یکی از محورهای تحلیل من بود) در آن تظاهرات به میان نیامده است و فعالان آذربایجانی طرح چنین شعاری را تحریف عامدانه و دست در دست هم پوزیسیون و اپوزیسیون می دانند. به این ترتیب، آن مقاله من بخاطر مکث روی یک شعار بی پایه، موضوعیت اش را از دست داده است، اما چون مقاله در هرحال منتشر شده و حذف کردن اش چیزی را حل نمی کند، توضیح زیر را لازم می دانم:
تا جائی که به ذکر شعار « آذربایجان، عرب، فارس، اتحاد! اتحاد!» از طرف من مربوط می شود، اولاً خود من از یکی از ویدئوها ( VOA ) که صدای جمعیت شفاف نبود، ” الاحواز ” را ” عربفاس” گرفتم که حالا متوجه شده ام سبب اش نزدیکی فوق العاده وزن و سیلاب این دو بوده است. ثانیا در جاهای دیگر هم این شعار را بصورت نوشته منتشر کرده بودند و من مطلقاً نمی توانستم گمانی از نادرستی عمدی یا سهوی آن داشته باشم. من در آن مقاله، از شعار ” آذربایجان الاحواز” هم ( که در ویدئوهای دیگر به وضوح قابل تشخیص بود) به یاد و آن را تجلیل کرده ام.
شهاب برهان
۶ مرداد ۱۴۰۰ – ۲۸ژوئیه ۲۰۲۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)