تلویزوین برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره سه مسئله روز در جنبش انقلابی نوین مردم ایارن:
۱- قوه قهریه رژیم اسلامی را چگونه میتوان فلج کرد؟
۲- دم خروس سیاستِ کذایی “همه با هم”
۳- معضل رهبری در انقلاب نوین، آیا ما نیاز به لیدر و رهبرِ واحد داریم؟
آیا چنین سناریویی قابل تحقق است؟ 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)