در نخستین گفتگو با رادیو فردا مهرداد درویش‌پور به بررسی زمینه‌ها و چشم‌انداز خیزش خوزستان می پردازد (تا دقیقه ۹)

در گفتگوی دوم در ایران اینترناسیونال با مهرداد درویش پور، حمید آصفی، و نجات بهرامی

به بررسی کم‌تر شدن فاصله اعتراضات و این که آیا ایران در آستانه یک تحول بزرگ است؟ پرداخته شده است.

درگفتگوی سوم رضا گوهرزاد با مهرداد درویش‌پور و مهدی نخل‌احمدی در تلویزیون اندیشه به نکات زیر پرداخته شده است.

آیا اعتراض‌های خوزستان به سوی سراسری شدن می‌رود؟
زمینه‌های این جنبش و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با دی ۹۶ و آبان ۹۸
جنبش‌های اجتماعی در ایران و رابطه آن با اپوزیسیون
تبعیض اتنیکی و نقش آن در اعتراض‌های خوزستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)