🌀 در رشد نقدینگی آن چه اهمیت کلیدی دارد «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی» است. در دوره ۸۴-۱۳۸۰ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص حدود ۴۵ درصد بود که در دوره ۹۲-۱۳۸۵ به حدود ۵۵ درصد رسید. در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، این نسبت با بیش از ۳۰ واحد-درصد افزایش به حدود ۹۰ درصد صعود کرد و پس از نزولی گردید.

عامل مسلط در رشد بیش از ۵۰ درصدی «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص» در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، خلق پول توسط بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی بود.

🔸 اقتصادخوانده های نئولیبرال کارگزارانی که در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ موجبات رشد شدید «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص» در دولت یازدهم را فراهم کردند، در دولت دوازدهم دلواپس نقدینگی شدند.

🔸 طرح ابرتورم در شروع کار دولت سیزدهم برای فرار از پاسخگویی و فرار به جلو و انحراف افکار عمومی از علت کلیدی تورم بالا یعنی قیمت بالا و غیر واقعی دلار است.

◀️ تنها راهکار کنترل تورم در دولت سیزدهم واقعی سازی قیمت بالای دلار و به تبع آن تخلیه حباب قیمت کالاها و دارایی ها است.

 #اقتصادایران #کارگزاران #نئولیبرالیسم #فسادرسمی #شوک_ارزی 

@EconomySoltani

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)