شادی صدر از مدیران عدالت برای ایران در گفت‌وگویی با تلویزیون منوتو در مورد سرکوب اعتراضات به بی‌آبی در خوزستان می‌گوید: جمهوری اسلامی همیشه به سیاست دروغ و انکار متوسل شده و کسانی را که در خوزستان به خیابان‌ها آمدند، اغتشاش‌گر و فرصت‌طلب می‌نامد تا زمینه را برای سرکوب بعدی فراهم کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)