قاتلم به بشکه نفت فکر می کرد و من به تشنگی خواهرم!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)