بی آبی تنها دلیل خروش خوزستان نیست, اعتراضات خوزستان بی کفایتی حکومتی را نشانه رفته است که همهء ما از آن رنج می بریم …

#خوزستان_آب_ندارد
#خوزستان_تنها_نیست
#خوزستان_را_دریابید
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#بی_آبی
#آب
#بی_برقی
#برق_نداریم
#واکسن
#کرونا
#سرکوب
#فقر
#محیط_زیست
#خوزستان

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)