الشعب یرید إسقاط النظام

در گرمای توان‌فرسا، برای حاکمیتی دزد و مرکزگرا، دیواری کوتاه‌تر از عرب و بلوچ و کورد نیست. حاشیه‌هایی که زیادی‌اند، اضافی‌اند و مزاحم سایه‌ی خُنک و پُرآب بی‌شرف‌ها.

اینجا اما مردمی آمده‌اند برای پایان دادن به حقارت؛ برای اتمام ظلالت.
مردمی با سابقه‌ی #قیام_کرامت؛ با کودکانی هلهله‌کنان از فتح سنگر به سنگر.
این فتح‌ها معجزه‌ای با کمک از غیب یا حاصل زُبدگی نیروهای حزبی و خارجی نیست.
خودِ خودِ مردم‌اند با کمیته‌هایی که برآمده از دل زندگی جمعی‌شان است.

مردمی که تجربه‌ی زیسته‌ی تحت ستم‌شان، هم‌خشم و هم‌درد و هم‌دست‌شان کرده است.
موقع خیز که فرامی‌رسد، بیرون می‌آیند: پیر و جوان، زن و مرد و طوری عمل می‌کنند که مزدوران آموزش‌دیده وحشت‌کنان عقب‌می‌روند.
این #قیام_تشنگان است. این #ادامه‌ی_آبان_است.

#الشعب_یرید_إسقاط_النظام
#مردم_سقوط_نظام_را_می‌خواهد

****************

حرف مردم برابریه
از خود احواز تا سوریه

 آنانی که از هنگام خیزش دی ۹۶ تا الآن مداوم ما را از خطر سوریه‌ای شدن ترساندند و از فاجعه‌ی جنگ داخلی نطخ‌ها کرده‌اند، اکنون ببینند که نام وضعیتی که مردم آب برای نوشیدن ندارند چیست؟

آنانی که از هنگام خیزش آبان ۹۸ تا الآن مداوم از نه به خشونت داد سخن می‌دهند و در پی دادخواهی هستند و در سودای تجمع سکوت و مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز مدنی هستند، بیایند و به مردم تشنه‌ی احواز بگویند چطور آرام و مدنی از غارتگران آب، بخواهند قطره‌ای بر لب‌های تشنه‌ی‌شان بریزند؟

آنانی که شنیدن جملات عربی و کوردی و تورکی بدن‌شان را می‌لرزاند که چرا میهن و وطن آریایی جای خودش را به قوم‌پرستی داده است و مداوم از خطر تجزیه داد سخن می‌دهند، ببینند که چطور اشتراک زندگی متکی بر وجه رهایی‌بخش قومیت، پایه‌های مزدوران مدافع منافع ملی حکومت مرکزی را می‌لرزاند و نویدبخش رهایی ایران از شَرِ غارتگران است.

اینجا احواز است
مردم قیام کردند
به اشتراک
به جمع
برای آزادی
برای رفاه
برای برابری

#قیام_تشنگان
#قیام_برابران

@sarkhatism

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)