بیانیه سراسری دانشجویان کشور در همبستگی و حمایت از کارگران نفت و پتروشیمی مورد توجه و حمایت برخی از چهره‌های غیر دانشجو نیز قرار گرفت.

اسماعیل بخشی با امضا خود به بیانیه پیوست و به‌جای نام دانشگاه نوشت: دانشگاه هفت‌تپه

بیانیه موجود ویژه دانشجویان سراسر کشور است ولی همراهی کارگران عزیزی مانند اسماعیل بخشی برای ما ارزشمند است.

روند امضاگیری بیانیه تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

متن کامل این بیانیه به‌همراه لینک امضا در زیر آمده است:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWbq-qyXbsCMn8hmFxW-cDdB8G6m2mlC4SFfBaE087qINI9A/viewform

لینک کانال بیانیه:
@bayaniedaneshjoo

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)