روز دوشنبه ۲۱ تیرماه جمعی از همکاران پروژه‌ای اعتصابی ما در شهر ایذه که در پاسخ به پیام کارگران اعتصابی هفشجان همبستگی خود را اعلام کردند و همراه با آنها بر ادامه اعتصاب تا تحقق خواستها تاکید کردند.

دوستان جوشکار ما در سرازیر و خط لوله هفشجان در روز نوزدهم مجمع عمومی تشکیل دادند و بر ادامه اعتصاب تصمیم گرفتند.

این اقدام این دوستان ابتکار خوبیست برای همه مراکز نفتی.

ما کارگران میتوانیم در همین مجامع نمایندگان خود را انتخاب کنیم و هر کجا که قرار بر نشست و مذاکره ای بود با تصمیم گیری جمعی خود و از طریق نمایندگانی که خودمان انتخاب کرده ایم خواستهایمان را پیگیری کنیم.

لیست مراکز اعتصابی به بیش از ١٠۵ رسیده است.

 

 

@Shoratamas

https://t.me/shoranaft

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)