در “تریبون کارگری” این هفته، علی دماوندی با ستار رحمانی، بهروز نوایی و ایوب رحمانی در باره
اعتصاب گسترده کارگران نفت و گاز و پتروشیمی،
خواستها ومطالبات انها،
سازماندهی سراسری این اعتصاب در جغرافیای پراکنده وفضای امنیتی حاکم بر این مناطق،
سیاست دولت روحانی و جریانات حکومتی در این باره،
سیاست سرکوب و وعده,
و رابطهء کارگران رسمی و قراردادی,
و چشم اندازهای این حرکت و ارزیابی از آن
گفتگو کرده است.

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)