دیالوگ هفته: اهمیت اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت و فراافکنی اپوزیسیون راست. با حسن حسام و آرش کمانگر  

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)