واقعیت این است که انقلاب بهمن ۵۷ با امام خمینی تبلوریافت،اماروحانیت آنرا مصادره به مطلوب کرد.اکثرروحانیت (چه آنهاکه اهل مبارزه بودندوچه آنهاکه جزوقاعدین محسوب می شوند)تفکرات واندیشه هاشان دور فقه حوزه می چرخیدوکم بودندکه مثل مرحوم آیت الله بهشتی واستادمحمد منتظری سردوگرم داخل وخارج را چشیده وسیاست بدانند.اولین وزیر اطلاعاتش که ری شهری باشدنه سوابق چندان درخشان مبارزاتی دارد ونه دراین وادی به خودزحمت ورنج داده است.ازافتخاراتش این است که دختر۹ساله آیت االه مشکینی را به عقد خود درآورده .خب معلوم است که دراین مقطع که انقلاب تازه پا گرفته عده ای کلاهی و سرودگرم چشیده وکارتشکیلاتی کرده سوارروحانیت شود وزمام امور را تا الان درحساس ترین نهادها برعهده داشته باشد افرادی مثل کشمیری (که پشت سرش نمازمی خواندند) وکلاهی (که هنوز هم معلوم نیست آیا اصلا عضو سازمان مجاهدین خلق بودند یانه؟واین دوحادثه،۷تیرو نخست وزیری کارچه جریانی بوده وازکجاسرچشم کرفته )هنوز هم وجود دارد.مگر سعیدامامی تاهمین چند سال پشت براین انقلاب حکومت نمی کرد؟وبرای آنکه بازهم این جریان باشد سعید امامی خودشان راهم قربانی نکردند؟آیا آنهاکه همسرسعیدامامی را بازجویی کردندجزوسربازان گمنام امام زمان نیستند؟الان مهم ترین مسائل کشور ازقیمت دلار تا امورات دیگر درداخل وزارت اطلاعات به جامعه ومدیریت کشورتزریق می شود،سرنخ آنجاست!

مرحوم شهید محمد منتظری درعنوان مقاله ای با نام « اهمیت مسایل جاسوسی » در كتابی كه درارتباط با یادمان وی بنام « فرزند اسلام وقرآن » منتشر شده است، ایشان در جلد دوم کتاب مذکور، در صفحه ۸۳۴ می‌گوید:
« دراین انقلاب مشكلاتی داریم كه در گذ شته نبوده است. از قبیل استعمارگران بین المللی كه از طریق ستون پنچم و جاسوسان این مناطق را به هم ریزند. این شكل استعمار درصدراسلام نبوده است. شما در ایران كه حساب كنید چندین سازمان بین المللی مشغول كار بوده است. همه اینها در یك رابطه منظم استعماری و جاسوسی بود و جنگهای سازمان های جاسوسی در ایران وجود داشته است و دارد حتی در خود ساواك این مسأله بوده، یعنی ساواك آنطوری نبود كه موسسین، سردمدار (آن همیشه) باقی مانده‌اند (گاهی) در آخر بسیاری از عناصر اولیه اصلا محو و نابود (می) شدند و یا از صحنه سیاست كنار رفته‌اند. در این كشور هم (ایران) دررابطه با سیاست انگلستان یاآمریكا (همواره) جنگ بوده است. یعنی آمریكایی هاكه می خواستند جای انگلیسیها بنشیند بنابراین اگر كسی در سازمان جاسوسی آدم حساب شده‌ای است موقعی كه نوبت به آمریكا می‌شود باید آنرا كنار بزنند. ساواك اسمش ساواك است ولی می‌بینی یك عناصری داخلش تصفیه شده‌اند و آن مربوط به سیاست استعماری غرب است و چه افرادی كه داخل این سازمان جاسوسی از بین می‌روند و مخفیانه نیز از بین می روند و ما توجه نداریم . چه بسار كار ظریفی نیز می‌كنند. (مثلا) می‌بینی یك افرادی را از صحنه كنار می زنند و یا طرددشان می‌كنند، یعنی یك افرادی را از صنحه كنار می‌زنند یا طردشان می‌كنند به منظور اینكه یك سری افراد ( دیگر ومردم) به آن معتقد شوند و بگویند او مغضوب دستگاه است تا مردم دوروبر اوسینه بزنند و خلق‌الله را گول بزنند…»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)