واقعیت این است که انقلاب بهمن ۵۷ با امام خمینی تبلوریافت،اماروحانیت آنرا مصادره به مطلوب کرد.اکثرروحانیت (چه آنهاکه اهل مبارزه بودندوچه آنهاکه جزوقاعدین محسوب می شوند)تفکرات واندیشه هاشان دور فقه حوزه می چرخیدوکم بودندکه مثل مرحوم آیت الله بهشتی واستادمحمد منتظری سردوگرم داخل وخارج را چشیده وسیاست بدانند.اولین وزیر اطلاعاتش که ری شهری باشدنه سوابق چندان درخشان مبارزاتی دارد ونه دراین وادی به خودزحمت ورنج داده است.ازافتخاراتش این است که دختر۹ساله آیت االه مشکینی را به عقد خود درآورده .خب معلوم است که دراین مقطع که انقلاب تازه پا گرفته عده ای کلاهی و سرودگرم چشیده وکارتشکیلاتی کرده سوارروحانیت شود وزمام امور را تا الان درحساس ترین نهادها برعهده داشته باشد افرادی مثل کشمیری (که پشت سرش نمازمی خواندند) وکلاهی (که هنوز هم معلوم نیست آیا اصلا عضو سازمان مجاهدین خلق بودند یانه؟واین دوحادثه،۷تیرو نخست وزیری کارچه جریانی بوده وازکجاسرچشم کرفته )هنوز هم وجود دارد.مگر سعیدامامی تاهمین چند سال پشت براین انقلاب حکومت نمی کرد؟وبرای آنکه بازهم این جریان باشد سعید امامی خودشان راهم قربانی نکردند؟آیا آنهاکه همسرسعیدامامی را بازجویی کردندجزوسربازان گمنام امام زمان نیستند؟الان مهم ترین مسائل کشور ازقیمت دلار تا امورات دیگر درداخل وزارت اطلاعات به جامعه ومدیریت کشورتزریق می شود،سرنخ آنجاست!

مرحوم شهید محمد منتظری درعنوان مقاله ای با نام « اهمیت مسایل جاسوسی » در کتابی که درارتباط با یادمان وی بنام « فرزند اسلام وقرآن » منتشر شده است، ایشان در جلد دوم کتاب مذکور، در صفحه ۸۳۴ می‌گوید:
« دراین انقلاب مشکلاتی داریم که در گذ شته نبوده است. از قبیل استعمارگران بین المللی که از طریق ستون پنچم و جاسوسان این مناطق را به هم ریزند. این شکل استعمار درصدراسلام نبوده است. شما در ایران که حساب کنید چندین سازمان بین المللی مشغول کار بوده است. همه اینها در یک رابطه منظم استعماری و جاسوسی بود و جنگهای سازمان های جاسوسی در ایران وجود داشته است و دارد حتی در خود ساواک این مسأله بوده، یعنی ساواک آنطوری نبود که موسسین، سردمدار (آن همیشه) باقی مانده‌اند (گاهی) در آخر بسیاری از عناصر اولیه اصلا محو و نابود (می) شدند و یا از صحنه سیاست کنار رفته‌اند. در این کشور هم (ایران) دررابطه با سیاست انگلستان یاآمریکا (همواره) جنگ بوده است. یعنی آمریکایی هاکه می خواستند جای انگلیسیها بنشیند بنابراین اگر کسی در سازمان جاسوسی آدم حساب شده‌ای است موقعی که نوبت به آمریکا می‌شود باید آنرا کنار بزنند. ساواک اسمش ساواک است ولی می‌بینی یک عناصری داخلش تصفیه شده‌اند و آن مربوط به سیاست استعماری غرب است و چه افرادی که داخل این سازمان جاسوسی از بین می‌روند و مخفیانه نیز از بین می روند و ما توجه نداریم . چه بسار کار ظریفی نیز می‌کنند. (مثلا) می‌بینی یک افرادی را از صحنه کنار می زنند و یا طرددشان می‌کنند، یعنی یک افرادی را از صنحه کنار می‌زنند یا طردشان می‌کنند به منظور اینکه یک سری افراد ( دیگر ومردم) به آن معتقد شوند و بگویند او مغضوب دستگاه است تا مردم دوروبر اوسینه بزنند و خلق‌الله را گول بزنند…»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)