به نقل از بیانیه های شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)