هیچ کس به اندازه دولت روحانی ناکارآمدی حاکمیت را اثبات نکرد. هیچ کس به اندازه او نتوانست به حیثیت جمهوری اسلامی ضربه بزند. چهل سال تلاش مستمر اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای زدودن اعتماد مردم به حاکمیت یک طرف، کارنامه هشت سال دولت روحانی طرف دیگر. کفه کدام یک سنگین تر است؟ البته حسن روحانی!

جامعه ایران اکنون وارث یک مصیبت است. جامعه ای وارفته که اعتراضش را با عدم مشارکت در انتخابات۱۴۰۰ به شکل فریادی بلند به گوش همه ارکان قدرت رساند. حتی آرای باطله ای که در تاریخ انتخابات بی سابقه است هم جلوه ای از این اعتراض به مصیبت است.

مردم خود بانی بزرگ ترین کمپین تحریم انتخابات شدند. خودشان تصمیم گرفتند. کسی برایشان تصمیم نگرفت. خود مردم بدون این که نیازی به رهبری کسی داشته باشند اعتراض کردند. رای ندادند. حتی برخی هم که رای دادند اعتراضشان را با آرای باطله دادند. همه حاکمیت صدای این «نه بزرگ» را شنید.

حالا می توان گفت که مردم خودِ رهبرند. یا رهبر خودِ مردمند. خودشان می دانند در کدام بزنگاه ها چه تصمیمی بگیرند. این تصمیم با هم گرفته می شود. بدون نیاز به هیچ کمپینی، بدون نیاز به هیچ شورا و مدیریتی.

چرا این چنین است؟ زیرا درد همه مردم یکی است. مشکلاتشان یکی است. خواسته ها و مطالباتشان یکی است. در امر سیاسی وحدت نظر دارند. از این رو بدون این که اتاق فکری برایشان راه حل پیشنهاد بدهد همه با هم به مشارکت حداقلی روی می آورند.

حاکمیت دیگر نمی تواند مردمی را که رای ندادند را به خارج از کشور منتسب کند. نمی تواند بگوید سرویس های اطلاعاتی غرب پشت تصمیم مردم است. هیچ بهانه ای نمی تواند این پدیده بی نظیر توجیه کند.

مردم خودشان برای خودشان تصمیم میگیرند.

 

 

۳۱ خرداد ۱۴۰۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)