حرفهای رامین پرهام در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال[۱] برایم عجیب بود. فکر نمی کردم چهره ای نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی اینقدر جرات و جسارت داشته باشد تا نگذارد «نه بزرگ» مردم در انتخابات ۱۴۰۰ را به نفع اپوزیسیون و شخص رضا پهلوی مصادره شود.

رضا پهلوی در پیامی به مناسبت اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران گفته بود:« با این «نه» بزرگ شما، آزادی‌تان نزدیک است»

 

پرهام اما اصل این «نه بزرگ» را زیر سوال برد چون معتقد بود پیش بینی گروه ها و رسانه های مخالف جمهوری اسلامی از جمله همین تلویزیون ایران اینترنشنال مشارکت بیست درصدی بود که این اتفاق نیفتاد.

اشاره پرهام درست است اما یک نکته مغفول در سخنان ایشان مستتر است که باید آشکار شود و آن این است که پرهام اجازه نداد که اعتراض مردم و افت نرخ مشارکت نسبت به دوره قبل به نفع شاهزاده پهلوی مصادره شود.

این نکته حائز اهمیت است که برخی می خواهند خروجی مشارکت حداقلی در انتخابات را کنش های سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت های کمپین تحریم انتخابات بدانند که این گونه نیست.

مردم با یک اراده مشترک و با یک هم دلی نسبت به انتخابات به یک اشتراک راهبرد رسیدند که نتیجه اش حضور کمتر از ۵۰درصدی مردم در انتخابات بود. و آقای پرهام به درستی اجازه نداد برخی گروه های سیاسی آن را به نفع خودشان مصادره کنند.

[۱] پبام شاهزاده رضا پهلوی به انتخاب ابراهیم رئیسی: با این «نه» بزرگ شما، آزادی‌تان نزدیک است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)