لطف کنید به فریادم برسید

بزودی برای اعدام به ایران فرستاده خواهم شد

یوان ترکیه یک سازمان جاسوسی تروریستی است که در خدمت جمهوری قاتل اسلامیست

غلامرضا خواجوی هستم و بیشتر از بیست و پنج سال است که در راه آزادی شیرزنان ایرانزمین کوشا هستم

دوازده سال است که به عنوان پناهنده ای واقعی در سخت ترین شرایت مادی جسمی و روحی در ترکیه هستم

و از طرف پلیس ترکیه و با همکاری سازمان ملل خیانت کار در ترکیه بزودی به جمهوری جلاد اسلامی تحویل داده خواهم شد

Telephone:05438479317

غلامرضا خواجوی

لطف کنید با دیدن این لینک ها گوشه کوچکی از فعالیت هایم را ببیند

ایران ۲۰۱۳ گورستان وبلاگ نویسان است

https://rangin-kaman.net/2013-09-06-01-31-02/

موتورسواران هم به جمع پناهندگان پیوستند!

http://chng.it/4TGtsY5J

http://chng.it/s2QJ2GFp

http://www.iran-tribune.com/2009-01-25-02-26-06/24556-2013-04-26-21-51-10

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)