چهل و دو سال حکومت دزدان و جنایتکاران

چهل و دو سال ظلم و جنایت

چهل و دو سال اعدام و شکنجه

چهل و دو سال بی عدالتی و محکمه های بدون وکیل

چهل و دو سال فساد گسترده و اختلاس (سه هزار میلیاردی و … بابک زنجانی و…)

چهل و دو سال تورم دو رقمی

چهل و دو سال ساختار غلط حکومت، قدرت در قدرت، حکومت خان خانی، گوشه از قدرت دست ولی فقیه، گوشه ای دست دولت، گوشه ای دست امام جمعه، مقدار زیادی دست دولت مافیایی پنهان…

چهل و دو سال استبداد سیاه در کشور

چهل و دو سال غارت درآمد های نفتی (بیش از هزار و سیصد میلیارد دلار درآمد های نفتی در چهل و دو سال)

چهل و دو سال حکومت زندان(زندانی شدن بیش از ۲۵۰ هزار نفر در زندانها ، ۲۵ برابر اول انقلاب، تعداد زندانیان اول انقلاب ده هزار نفر، در هر ساعت ۴۹ نفر بازداشت می شوند)

چهل و دو سال دیکتاتوری و تبعیض و اختناق

چهل و دو سال فقر اکثریت مردم

چهل و دو سال بیکاری گسترده (آمار رسمی بیش از دوازده درصد)

چهل و دو سال خانه نشین کردن زنها

چهل و دو سال حجاب اجباری

چهل و دو سال عدم توجه و محدودیت هنر، تئاتر، موسیقی، …

چهل و دو سال سوء مدیریت کلان در کشور

چهل و دو سال ممنوع شدن احزاب و جمعیت ها و حکومت تک حزبی

چهل و دو سال محدود شدن آزادی های اجتماعی

چهل و دو سال عقب ماندگی کشور

بیش از سه میلیون کشته و هزاران میلیارد دلار خسارت ایران و عراق در جنگ ایران و عراق

چهل و دو سال حکومت اعدام (اعدام هزاران نفر در سال ۱۳۶۰ ، اعدام هزاران نفر در سال ۱۳۶۷ و ..)

چهل و دو سال عدم توجه به خواسته های مردم و تقلب در انتخابات ۸۸

آلودگی شهر های بزرگ (تهران، اهواز اصفهان) و مرگ هزاران نفر در سال در اثر آلودگی هوا – در تهران هفته ای ۵۰۰ نفر

چهل و دو سال تصادفات جاده ای گسترده (اکنون سالیانه حدود ۳۰ هزار نفر)

چهل و دو سال طلاق گسترده ( الان بیش از ۱۶۰ هزار نفر در سال، یازده برابر اول انقلاب یعنی ۱۵ هزار نفر)

چهل و دو سال عدم توجه به محیط زیست

بیش از هفت میلیون نفر مهاجرت از کشور

چهل و دو سال سیاست خارجه ضعیف

بیست و پنج میلیارد دلار ورود کالای قاچاق سالیانه به کشور

خشک شدن بسیاری از دریاچه ها ن ارومیه، هامون، بختگان، پریشان … و بیش از چهل تالاب و بسیاری از رودخانه ها نظیر زاینده رود و کارون

رقم ۱۸۹ بین ۱۹۰ کشور در تصادفات جاده ای

اینها کسانی بودند که حکومت داری نمی دانستند. اصلا ایده “حکومت اسلامی” و تشکیل “حکومت اسلامی” ایده غلطی بوده و نتیجه اش این موارد و هزاران مورد دیگر که ذکر نگردیده بود و باعث عقب ماندگی کشور شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)