تلویزیون برابری – برنامه آنالیز: گفتگوی آرش کمانگر با محسن حکیمی نویسنده، مترجم و کنشگر سوسیالیست در تهران، درباره معنای انتخابات در رژیم اسلامی ایران، تلاش برای یکدست تر کردن حاکمیت در راستای سرکوب بیشتر، مناظره های اخیر کاندیداهای انتصابی، برنامه اقتصادی آنها برای توسعه استثمار سرمایه داری و جایگاه اپوزیسیون و بدیل راست و چپ در داخل کشور  
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)