روزنامه انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ توقیف شد

❊❊❊❊❊

https://alisedarat.com/1400/03/18/4940/

روزنامه انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ توقیف شد

 

علی صدارت: کودتای خرداد ۱۳۶۰، نقطه عطفی بود که انقلاب ۱۳۵۷ ایران را به بیراهه و به ضدانقلاب مبدل نمود.

دو شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۶۰

در این شماره روزنامه انقلاب اسلامی می‌خوانید:

روزنامه انقلاب اسلامی توقیف شد.

برای اعتراض به توقیف غیرقانونی روزنامه‌ها: امروز ساعت ۱۰ بازار

سرمقاله:‌ تحقق کودتای آیت؟!

اینها مراحل مختلف حذف رئیس جمهور شما است.

کارنامه رئیس جمهور.

پیام رئیس جمهور:

مقاومت شما، توطئه را در هم خواهد شکست.

همه جوانان در سراسر کشور باید در مقابل این قانون‌شکنی، به مقاومت و استقامت برخیزند.

هر کدام از شما جوانان یک شماره از «انقلاب اسلامی» بشوید.

پیام و کارنامه خود را بهر شکل، از آنجمله نوار و اطلاعیه و… به اطلاع شما خواهم رسانید.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)