محاسبات بر طبق جداول زیر نشان می دهد که حداقل هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره ماهیانه ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ می باشد.
محاسبات انجام شده بر طبق جدول زیر نشان می دهد که هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای ۱۸ قلم کالای اساسی به نرخ های اعلامی مرکز آمار حدود سه میلیون و هشتصد هزار تومان می باشد.
به صورت کلی محاسبات صورت گرفته در ۱۲ بخش از خوراکی ها، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه صورت گرفته است.
سهم خوراکی ها در سبد هزینه های خانوار کشور دارای ۲۶,۶۴ درصد، سهم مسکن ۳۵,۵ درصد، سهم بهداشت و درمان ۷,۱۴ درصد، حمل و نقل ۹,۴۱ درصد، خرید اثاثیه منزل ۳,۹۳ درصد و کفش و پوشاک نیز ۴,۷۸ درصد است. سهم مابقی اقلام به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است.
بر طبق استاندارد در محاسبه هزینه مسکن، هزینه متوسط اجاره به همراه کلیه هزینه های جنبی یک واحد مسکونی استاندارد با حداقل زیربنای ۶۰ متر مربع، داشتن یک آشپزخانه، یک حمام و… ساخته شده با مصالح با دوام یا نیمه ‌بادوام، در محاسبات «خط فقر» مورد استفاده قرار می گیرد.
در حالی حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره ماهانه ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می باشد که در سال ۱۴۰۰ حداقل دستمزد دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان (کمتر از یک پنجم این میزان) تعیین شده است.

در جدول زیر سهم هر یک از اقلام مورد نیاز خانوارها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ارائه شده است. هر چند در بازار قیمت بسیاری از اقلام بیش از مقدار اعلامی مرکز آمار می باشد، ولی در محاسبات منحصرا از داده‌های مرکز آمار ایران استفاده شده است، در مورد قیمت نان از متوسط قیمت رسمی نان های مختلف در پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات کشور استفاده شده است هر چند در سطح شهر قیمت نان بطور غیر رسمی تا ۵۰ درصد افزایش داشته است.

حداقل هزینه اقلام خوراکی یک خانوار چهار نفره در یک ماه (اردیبهشت ۱۴۰۰)

حداقل هزینه های کل اقلام مختلف یک خانوار چهار نفره در یک ماه (اردیبهشت۱۴۰۰)