مرد تانکی* (که به نام‌های معترض ناشناس و شورشی ناشناس نیز شناخته می‌شود) در برابر ستون تانک‌هایی ایستاد که میدان تیان‌آن‌من** را پس از سرکوب نظامی اعتراضات ترک می‌کردند.

با تغییر حرکت تانک جلویی برای گذشتن از مرد، او هم جای خود را عوض می کرد تا مانع عبور تانک شود. سپس تانک اول و به تبع آن بقیه‌ی تانک‌ها موتور خود را خاموش کردند. در این لحظه بود که مرد از تانک جلویی بالا رفت و چیزهایی به راننده‌ی آن گفت. بعد از اتمام مکالمه و زمانی که پایین می آمد، تانک‌ها دوباره قصد رفتن کردند اما او باز هم مانع آن‌ها شد تا اینکه دو فرد ناشناس آمدند و او را بردند. شاهدان می‌گویند که مرد تانکی تنها کسی نبود که مقابل تانک‌ها ایستاد ولی تنها موردی است که از آن فیلم و عکس ضبط و به طور جهانی منتشر شد.

عکس‌های مربوط به این واقعه یکی از تأثیرگذارترین عکس‌های تمام تاریخ دانسته می‌شود. در چین این عکس و مطالب دیگر درباره وقایع مرتبط، سانسور می شوند.

* Tank Man
* Tiananmen

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)