اینکه آیا پست ریاست جمهوری در نظام اسلامی شخصیت حقوقی دوم نظام است با یک تردید جدی مواجه است. طبق گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی،‌ مجلس در راس امور است. طبق گفته محمد یزدی در مراسم تحلیف جناب خاتمی، حکومت اسلامی متبلور در پست قضا است و صد البته حرف نادرستی نیز نیست. قبل از او صادق خلخالی نیز گفته بود که خمینی «حکومت اسلامی»‌ را به او تفویض کرده بود و برای روحانیان منظور از حکومت همان شانیت صدور حکمی است که اساس آن بر شریعت محمدی است. بسیار عالی، اگر چنین است چگونه است که همزمان هم حاکم اسلامی یعنی جناب رئیسی و هم مقنن این حکومت یعنی جناب قالیباف شانیت پست‌های خود را نادیده می‌گیرند تا خود را نامرد پستی کنند که به اتفاق صاحبان قبلی آن صرفا عهده‌دار تدارکات برای منویات شخص اول نظام است؟ فرماندهان نظامی سنگر خود را رها کردند، رئیس قضای اسلامی پست خود را ترک گفته،‌ بزرگترین مسئول قوه مقننه کشور که در راس امور است صندلی خود را خالی کرده،‌ همه برای اینکه بر صندلی بنشینند که تجربه نشان داده نفرین شده است؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)