بوی  کباب تدارکاتچی

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

@shourimohammad

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

اولین توطئه درتاریخ #انتخابات_ریاست_جمهوری!

موسوی خوئینی درسخنان پیش از خطبه نماز جمعه درتاریخ ۲۱دی ۱۳۵۸گفت:

 «بعد از انقلاب ماشاهد توطئه های پی در پی بوده ایم.یکی ازهمین توطئه ها نامزدی بیش از یک صد نفربرای ریاست جمهوری است. در کجای دنیا سراغ دارید چنین چیزی را و یقینا این تعداد فراوان نامزد ریاست جمهوری برای ملت ایران به مفهوم  ‏آزادی ودمکراسی تفسیر نمی شود. به معنی هرج و مرج به معنی بی ضابطه بودن بی قاعدگی است. و همچنانکه امام فرمودندبدون تردید این اولین توطئه در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری است. من به عنوان نماینده امام در #نظارت بر تحقیقات انتخاب شدم. کاری که من خواهم کرد حذف افراد صد در صد فاقد صلاحیت است ». بدین ترتیب از فهرست  ۱۰۶نفر در نهایت ۸تفربع رقابت پرداختند.

 [نقل از روزنامه همشهری ماه،آذر۱۳۸۰  ]

بوی کباب تدارکاتچی!

این همه هیاهو برای تدارکاتچی شدن #ولایت_فقیه!

شاید بوی کبابی که تدارکاتچی های ولایت ققیه -احتمالا در آخرین انتخابات ریاست جمهوری – شنیده اند! دلیلش  اصل۱۱۱قانون اساسی باشد!

[هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد …]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)