این دوباره نشر مقاله کوتاهی از من است که در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۹ یعنی ۸ ماه و اندی پیش در همین تریبون زمانه منتشر کردم. زمانی بود که  مفسرین و آگاهان به سیاست ایران از چپ و از راست، بالا و پائین، و حتی غیر ایرانی از امر ناممکن آمدن رئیس جمهوری نظامی داد سخن میدادند. تمام اینها با روشن بودن این امر که  سیدعلی خامنه ای احتیاجی به یک رئیس جمهور نظامی برای ادامه حکومتش ندارد. آنها فقط هستند تا بفرمان او سرکوب کنند و بس. 

اصل نوشته منتشر شده در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۹:

تیتر مقاله: ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور از پیش تعیین شده آینده حکومت جمهوری اسلامی

اینکه کسی فکر کند که سیدعلی خامنه ای اجازه دهد بجز یک آخوند کس دیگری رئیس جمهور آینده حکومتش شود خیالیست باطل. در این مورد گفتارهای بیشماری در نشریات ایران، محافل خصوصی، و حتی نشریات خارجی بوده که رئیس جمهور بعدی در ایران را یکی از سران نظامی بشمار می آورند که بنظر من گمانه ایست اشتباه. سران نظامی از نوکر ترین و گوش به فرمان ترین مزدوران حکومت جمهوری اسلامی در همه حالات هستند و احتیاجی به رئیس جمهور شدن کسی از آنها برای پیشبرد نیات سیدعلی خامنه ای نیست. در بین غیر نظامیان هم تا آخوند هست خامنه ای دلیلی برای انتخاب یک رجل سیاسی حتی مثل ظریف یا همتی رئیس بانک مرکزی نمیبیند. انتخابات مجلس سال ۱۳۹۹ که اختلاس گری مثل قالیباف با کمتر از ۲۰٪ آرا نه تنها به مجلس راه میابد بلکه رئیس آنهم میشود نشان داد دیگر نمایش شرکت مردم در انتخابات برای حکومت جمهوری اسلامی امر مهم و تعیین کننده ای نیست. پس میماند چه کسی دربین آخوندها صاحب این مقام شود، بنظرمن جواب ساده است «ابراهیم رئیسی» قاضی مرگ. او قبلاً هم کاندیدای این مقام بوده و سیدعلی خامنه ای در بین آخوند ها قاضی مرگ سنگدل هم چون رئیسی برای تصاحب منسب ریاست قوه قضائی کم ندارد. با این مقدمات راه ولی فقیه شدن .مجتبی حامنه ای حتی پیش از مرگ سیدعلی خامنه ای از مهیا تر، مهیا ترین میشود.

آشنایم

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور از پیش تعیین شده آینده حکومت جمهوری اسلامی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)