هر چهار سال قرار است پالان خر عوض شود!
کسی از عوض شدن خود خر صحبتی نمی‌کند!
متاسفانه در ایران خری وجود دارد هشتاد و دو ساله که بیش از سی سال است که خون مردم را مکیده، در شیشه کرده و مردم را به ستوه آورده است! هر چهار سال یک بار پالان این خر عوض می شود! بسیاری از مردم از این بابت خوشحالی و پایکوبی میکنند که پالان خر عوض شد، چرا نباید صحبتی از عوض کردن خود خر در میان باشد؟؟!! راستی چرا؟؟!!
در رابطه با این موضوع در دوران انقلاب پنجاو هفت مردم شعاری داشتند بدین صورت که خیلی با این اوضاع هم خوانی دارد:
شعار:
ما می گیم شاه نمی خوایم، رئیس جمهور عوض می شه!
ما میگیم خر نمی‌خواهیم، پالان خر عوض میشه!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)