حمایت طیف رادیکال و سوسیالیست دانشجویان از اعتصابات کارگری کارخانجات هفت تپه و فولاد در سالهای اخیر و بخصوص در سال ۹۷ و با شعار معروف “فرزند کارگرانیم، کنارشان میمانیم” حاکی از یک هم سرنوشتی بین قشر دانشجو و طبقه کارگر است. اکثریت دانشجویان فرزندان کارگران اند. نه تنها این بلکه عده زیادی از دانشجویانِ امروز به عضوی از طبقه کارگرِ فردا تبدیل میشوند. بیجهت نیست که تعدادی از فعالین سوسیالیست دانشجویی به فعالین کارگری تبدیل میشوند. سپیده قلیان یکی از این نمونه ها است؛ دانشجوی سابق سال چهارم دامپزشکی که نام او با نام هفت تپه عجین شده است.

نمایش خیابانی سه جوان در روز اول ماه مه امسال نمونه دیگری از ابراز همدردی جوانان رادیکال و سوسیالیست نسبت به وضعیت طبقه کارگر است. در روز اول ماه می امسال، سه جوان، دو دخترو یک پسر، در پارک آزادگان شهر قدس (قلعه حسن خان) دست به یک نمایش خیابانی زدند. نمایش خیابانی که درآن این سه جوان نقشِ فروشنده، منشی شرکت، باز نشسته، کارگر فولاد، کارگر مهاجر افغانی….را بازی کرده و از مردم خواستند که صدای آنها را  بشنود و به حرف دل آنها گوش دهند. (بیاد بیاوریم که قلعه حسن خانی شهری است که بدستور فرماندار جانی آن، لیلی واثقی، بمردم بی سلاحی که در آبان ماه سال ۹۸ قصد محاصره کردن فرمانداری را داشتند شلیک شد).

از همان آغاز حکومت ننگین اسلامی بخش سوسیالیست جنبش دانشجویی همواره یکی از جنبش های پرشور و رادیکال و بر علیه رژیم اسلامی بوده است. بیاد بیاوریم که تعداد زیادی از جانباختگان دهه شصت جوانان و دانشجویان چپ و سوسیالیست بودند. مقاومتِ جانانهِ و جانباختن دانشجویان در سال ۵۹ و در مخالفت با بستن دانشگاها جلوه دیگری از مبارزه این قشر در مقابل رژیم ارتجاعی اسلامی بود. اما اوج گیری اعتصابات طبقه کارگر در سالهای اخیر فرصتی فراهم آورد تا  طیف سوسیالیست و رادیکال جنبش دانشجویی هرچه بیشتر به مبارزات این طبقه حساس شده و نیروی خود را در اختیار این طبقه قرار دهد. 

درعوض رهبران کارگری نیز همواره قدردان حمایت دانشجویان از مبارزات کارگری بوده و در تجماعات واعتراضات و در بیانیه ها و اطلاعیه های کارگری یاد آور این حمایت ها شده اند. نمونه آخر این قدر دانی سخنرانی اسماعیل بخشی بمناسبت خلع ید از اسد بیگی بود. در این سخن رانی او اقشار زحمتکش منجمله زنان، پرستاران و کادر درمانی، باز نشستگان را مورد خطاب قرار داده و بهمراه کارگرانی که به سخنان او گوش میدادند برایشان “درود” فرستاد. از جمله اقشاری که مورد قدر دانی بخشی و کارگران قرار گرفتند دانشجویان بودند. بخشی گفت دانشجویان برای ما بسیار عزیز هستند برای آنکه آنها حامی ما بودند و بخاطر ما بزندان رفتند. از این گذشته اکنون دیگر مطالبه آزادی سپیده قلیان یکی از خواسته های کارگران هفت تپه درآمده است.

در اینجا جا دارد که اشاره ای نیز به  تجماعات اعتراضی دانش آموزان در چندین شهر و بمنظور مخالفت با امتحان حضوری در شرایط شیوع کرونا بنماییم. اگرچه این تظاهرات به بهانه مخالفت با امتحانات حضوری بود، اما و هم چنین تبلوری از خشم فرو خفته فرزندان اقشار محروم جامعه منجمله طبقه کارگر میباشد.  اسماعیل بخشی در صفحه اینستاگرام خود در بیستم جولای سال ۲۰۲۰ از سپهر فرزند کارگری که در اعتصاب کارگران هفت تپه شرکت کرده بود نام میبرد. سپهر که طاقت گرمای پنجاه درجه را ندارد بیهوش میشود و بزمین میافتد.  بخشی بعد از شرح ماجرا مینویسد: “امروز اسوه، الگو و قهرمان ما سپهری است که در اعتصاب کارگران هفت ‌تپه حاضر می‌شود، تا آخرین توان می‌ایستد تا به پدر و کارگر رنج دیده‌ی خود بگوید: فرزند_کارگرانیم_کنارشان_می‌مانیم. و ما هم به پسرِ قهرمان ‌مان می‌گوییم: ما همه‌ سپهریم، برایش می‌میریم”. سپهرها بسیارند! آنهایی که امروز در کنار پدرانشان و فردا در صف مقدم تجماعات کارگری و به فعالین و رهبران پرشور کارگری تبدیل میشوند!

محمد کاظمی

سیزدهم می سال ۲۰۲۱

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)