ویدئویی که مشاهده میکنید ضبط تصویری سخنرانی مهرداد وهابی است با عنوان «رژیم انباشت تحت سرمایه‌داری سیاسی اسلامی». مهرداد وهابی در ابتدا خاستگاه تئوریک و اهمیت مفهوم رژیم انباشت را توضیح داده و در ادامه به چیستی رژیم انباشت در ایران معاصر و بخصوص نقش کلیدی مفهوم انفال در فهم این رژیم میپردازد. این جلسه در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ در  زووم برگزار شد.

نسخه صوتی:


پرسش و پاسخ:

نسخه صوتی:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)