تلویزیون برابری: به پیشواز اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران، سلسله برنامه های آرش کمانگر درباره وضعیت دستمزد، حقوق، بیمه، زندگی و معیشت کارگران و مردم در کشورهای مختلف. اینبار هلند در گفتگو با احمد پوری کنشگر سیاسی چپ و فعال باسابقه حقوق پناهجویان در این کشور 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)