موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش دید
به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد. همه گفتند: تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد
ماری در تله افتاد
و زن مزرعه دار را گزید
از مرغ برایش سوپ درست کردند
گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند
گاو را برای مراسم ترحیم کشتند
و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه میکرد و به مشکلی که به دیگران ربط نداشت فکر میکرد!

کلیله و دمنه

# بی تفاوت نباشیم!

@NA_BE_KAR_KOODAKAN

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)