ریشه های گندیده دور هم جمع بشوند و یک مفسده ای به بار بیاورند،باید زودتر تمام کرد!

(ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است!)شماره هشتم

الان تکلیف مان چیست؟ همان هایی که رفراندوم را تحریم  کردند، همان ها می خواهند که نگذارند قانون اساسی را به تصویب برسانیم. چون  این قانون اساسی، قانون اساسی اسلام و جمهوری اسلام است و این ها، از اسلام می ترسند و  لذا می خواهند  نگذارند جمهوری اسلامی در ایران مستقر بشود. قبلا که می گفتند ما جمهوری می خواهیم و به اسلام هیچ کاری نداریم ما جمهوری دمکراتیک یا جمهوری غربی می خواهیم، ولی ما مسلمان هستیم و مسلمان نمی تواند از اسلام بگذرد. مسلمان از همه چیز می تواند بگذرد اما از اسلام نمی تواند بگذرد. و این عده ی قلیلی که می گفتند  که ما جمهوری یا جمهوری دمکراتیک  می خواهیم این ها در اقلیت بسیار ضعیف واقع شدند. ما که می خواهیم قانون اساسی جمهوری اسلام را بگذرانیم این ها به فکر افتادند که این را هم نگذارند تحقق پیدا کند. و لذا می گویند مجلس موسسانی نظیر مجلس های غرب در اینجا باشد و ۶۰۰ یا ۷۰۰ نفر عضو داشته باشد. اولا چند ماه طول بکشد تا عضو ها تعیین بشوند و ثانیا چند سال طول بکشد تا تصویب بشود. این تاخیر بدان جهت است که  شاید بتوانند ریشه های گندیده دور هم جمع بشوند و یک مفسده ای به بار بیاورند شما آقایان باید توجه داسته باشید که طرحی که دولت داده است ظرح صحیحی است و باید زودتر مطلب را تمام کرد که مبادا این ها دوباره اجتماعی بکنند و همان مفاسد سابق را پیش بیاورند

[خمینی، روح الله.روزنامه جمهوری اسلامی،۲۸خرداد۱۳۵۸]

نه به ولی فقیه سوم!

علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!

این مجموعه داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…

 ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

محمد شوری ( نویسنده و روزنامه نگار )

t.me/shourimohammad

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)