به شما اجازه نمی دهیم در امری که بی اطلاع هستید،جاهل هستید دخالت کنید!
(ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره هفتم
می خواهند نگذارند قانون اساسی بر طبق آنطوری که اسلام حُکم می کند تصویب شود. باید حقوقدان های غربی نظر بدهند!! ما می خواهیم قانون اسلامی بنویسیم از غرب بیایند نظر بدهند؟!! یا غربی ها بیایند نظر بدهند؟ حقوقدان اسلامی ما می خواهیم. و این حقوقدان ها اسلام را نمی دانند یعنی چه؟…من با آن غرب زده ها صحبت دارم…. شما صلاحیت ندارید. شما از اسلام اطلاعی ندارید… آن که قانون اسلام را آورده است خداست. خداست که محیط بر همه چیز است. بر همه اعصار است… شما اطلاعی نه از قرآن دارید و نه از سنت. و نه از اسلام. و ما به شما اجازه نمی دهیم که دخالت در معقولات کنید[صحیح است]… به شما اجازه نمی دهیم در امری که بی اطلاع هستید،جاهل هستید دخالت کنید.
[خمینی، روح الله.روزنامه جمهوری اسلامی،۲۷خرداد۱۳۵۸]
نه به ولی فقیه سوم!
علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!
این مجموعه داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
محمد شوری ( نویسنده و روزنامه نگار )
t.me/shourimohammad 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)